Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin

Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin 2022

Świebodzin to nasz wspólny dom. Już kolejny rok mamy szansę urządzić go wspólnie.

Ubiegły rok stał pod znakiem remontów, poprawy infrastruktury drogowej i rekreacyjnej, estetyki placów zabaw i zagospodarowania terenów zielonych.

W tym roku 814.120 tys. złotych trafi do dyspozycji mieszkańców Gminy Świebodzin, liczymy więc na Państwa pomysłowość i zaangażowanie.

Kwotę niemal 490 tys. złotych (488.472,00) przeznaczymy na duże zadania inwestycyjne, około 163 tys. złotych (162.824,00) na małe zadania inwestycyjne, a po około 82 tys. złotych (81.412,00) na tzw. projekty miękkie, których celem, jak już wszyscy wiemy, jest wsparcie społecznych inicjatyw integrujących i aktywizujących mieszkańców oraz tzw. „projekty ekologiczne”, których celem jest rozwój publicznych, ogólnodostępnych, miejskich terenów zieleni, czyli parków, skwerów, zieleńców, klombów itp., a także przeciwdziałanie suszy oraz ograniczenie ryzyka powodziowego poprzez budowę i modernizację publicznej, ogólnodostępnej, małej retencji wód opadowych oraz ich zagospodarowanie. Wiemy, jak ważna jest edukacja ekologiczna mieszkańców, która wpływa na wzrost świadomości. Wspólnie chcemy chronić środowisko ze względów zdrowotnych, jak również w trosce o nasze rodziny i przyszłe pokolenia. Dlatego też, kategoria „projekty ekologiczne” obejmuje również edukację ekologiczną mieszkańców, której cele mogą być osiągnięte przez kształcenie i wychowanie ekologiczne. 

Z uwagi na panującą pandemię oraz prognozy związane z nadejściem ewentualnej czwartej fali epidemii, a przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo naszych mieszkańców kolejny raz oferujemy w pełni elektroniczny sposób realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin, który zapewnia eliminację kontaktów międzyludzkich. 

Mając na uwadze, że część naszych mieszkańców może mieć ograniczony w dostępie do internetu przewidzieliśmy utworzenie punktów konsultacyjnych, umożliwiających m. in. głosowanie. Wspomniane punkty zlokalizowane będą:

- Biblioteka Publiczna (ul. Bramkowa 2), 

- Świebodziński Dom Kultury (ul. Piłsudskiego 39/41), 

- Basen Miejski „ŚWIEWODA” (ul. Sulechowska 6),

- Urząd Miejski (ul. Rynkowa 2)

w godzinach pracy danej instytucji.