Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 12.08.2022 23:59
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 15.08.2022 00:01 15.09.2022 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 16.09.2022 00:01 07.10.2022 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 19.10.2022 13:45
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 19.10.2022 14:00 30.10.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 30.11.2022 07:35