Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 09.08.2021 23:59
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 15.08.2021 00:01 15.09.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 16.09.2021 00:01 07.10.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 15.10.2021 23:59
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 16.10.2021 00:01 30.10.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 30.11.2021 00:01