Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin

Witamy na platformie Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin 2022.

Dowiedz się więcej
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  09.08.2021 23:59
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  15.08.2021 00:01
  15.09.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  16.09.2021 00:01
  07.10.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  15.10.2021 23:59
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  16.10.2021 00:01
  30.10.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  30.11.2021 00:01

Szanowni Mieszkańcy

Pamiętajcie, że możecie mieć wpływ na to, jakie zadania zrealizujemy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Świebodzin 2022. Uprawniony do udziału jest każdy mieszkaniec Gminy Świebodzin, stale zamieszkały na jej terenie. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie cztery projekty, po jednym z każdej kategorii, określonej w uchwale Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIX/277/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin (Dz. Urz. z 2020, 1760). W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 września 2021 r, do godz. 24.00.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM GMINY ŚWIEBODZIN 2022?

#razemmożemywięcej - Razem możemy więcej! Pamiętaj, masz wpływ na to, jakie zadania zrealizujemy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Zapraszamy Państwa do czynnego włączenia się w Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin. Kolejnym etapem budżetu jest głosowanie mieszkańców. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Świebodzin, stale zamieszkały na jej terenie. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku obok nazwy wybranego zadania, zgłoszonego w tej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin. Możemy wybrać max. jedno zadanie z każdej kategorii tj.: zadania duże, zadania małe, projekty miękkie i projekty ekologiczne.

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 09.08.2021 23:59
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 15.08.2021 00:01
  15.09.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 16.09.2021 00:01
  07.10.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 15.10.2021 23:59
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 16.10.2021 00:01
  30.10.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 30.11.2021 00:01